Recherche sur le site


Agenda

12 OURMedia conferentie : Media-activisme – Academisch activisme

  • 21 mai 2019

Brussel, 27-30 november 2019
Plaats : ISTI, Rue Hazard, 34

English | Français | Español | Nederlands

De filosofie van het OURMedia-netwerk indachtig, nodigen Université Libre de Bruxelles en Universiteit Antwerpen u uit voor deze samenkomst van media-activisten en onderzoekers. Meer dan 50 presentaties zijn geselecteerd uit de abstracts die voor de zomer zijn ingediend. Als je de dialoog wilt aangaan, aarzel dan niet om je hieronder te registreren !

PROGRAMMA

Registratie

Het inschrijvingsgeld dient ter dekking van de kosten van lunch, koffiepauzes en één diner voor deelnemers, evenals de vergaderruimte met live vertaling tussen Engels, Spaans en Frans.

Professors, full-time onderzoekers : 100 €
Media-activisten, promovendi, part-time onderzoekers : 50 €

Registreer u vóór 20 november 2019. U kunt dit met creditcard doen via Paypal via deze pagina of via overschrijving :

IBAN : BE62 0689 3186 3061
BIC : GKCCBEBB
Geef alstublieft « OURMEDIA – Uw achternaam » op bij de overschrijving.

Richtlijnen

Deze conferentie wordt georganiseerd rond het thema ‘Media-activisme – Academisch activisme.’ We verwelkomen voorstellen die zich toespitsen op de (reële of denkbeeldige) kloof tussen wetenschap en samenleving, door na te gaan hoe wetenschappelijk onderzoek en academische reflectie kunnen bijdragen aan (alternatieve) media (activisme) en hoe mediaonderzoekers zich kunnen inzetten voor gelijkheid, sociale rechtvaardigheid en maatschappelijke verandering. Het thema ‘Media-activisme – Academisch activisme’ doelt op de wijze waarop zowel mediaprofessionals als mediaonderzoekers, eerder dan ‘neutraal’ of ‘partijdig’, maatschappelijk ‘toegewijd’ kunnen zijn door actief en openlijk bepaalde idealen na te streven. Gezien de conferentie samenvalt met het twintigjarige bestaan van Indymedia, verwelkomen we in het bijzonder voorstellen die zich specifiek richten op diens erfenis, verwezenlijkingen, tekortkomingen, of algemene invloed op hedendaags (online) media-activisme.

We verwelkomen zowel individuele abstracts als panelpresentaties in het Engels, Spaans, Frans of Nederlands. Alle voorstellen worden ingediend via ourmedia12@riseup.net. Abstracts bevatten 300 tot 500 woorden. Panelvoorstellen bestaan uit een panelbeschrijving (titel en beschrijvende tekst) en de individuele abstracts van het panel die afzonderlijk worden ingezonden.

In het bijzonder moedigen we de deelname aan van zowel ‘academische activisten’ als ‘media-activisten’. Er kan beroep worden gedaan op een beperkt aantal reisbeurzen.

Tot slot worden alle deelnemers in het bijzonder aangemoedigd om te reizen per trein eerder dan per vliegtuig. Er zal een videoconferentiesysteem worden voorzien voor diegenen die niet in staat zijn om fysiek deel te nemen aan de conferentie.

Centrale thema’s

Deze conferentie zal zich in het bijzonder toespitsen op vier thema’s :

  1.       Erfenis van Indymedia
  2.       Media-activisme
  3.       Academisch activisme
  4.       Digitaal en offline media-activisme

Een bijzonder aantal sessies wordt toegewijd aan de viering van het twintigjarige bestaan van Indymedia en een kritische doorlichting van haar erfenis. Het Indymedia netwerk, opgericht in 1999 te Londen en Seattle (samenvallend met de WHO-protesten), laat activisten – door het gebruik van nieuwe informatie- en communicatiechnologieën – toe online mediacontent te genereren, parallel aan verslaggeving binnen traditionele media. Maar wat blijft er over van dit netwerk na twintig jaar en hoe heeft het mee vorm gegeven aan de evolutie van (alternatieve) media ? Dit vormt het eerste thema van deze conferentie. We benaderen dit thema vanuit drie gerichte vragen :

(1)  Hoe kan de afname van Indymedia’s lokale en regionale centra verklaard worden ?

(2)    Op welke manieren is de rol van Indymedia over de tijd heen veranderd binnen het middenveld van de regio’s waarin het platform actief was/is ?

(3)     Welke invloed heeft Indymedia als experiment gehad op de algemene ontwikkeling van alternatieve media-initiatieven ?

Media-activisme, waarvan Indymedia een duidelijk voorbeeld is, vormt het tweede thema van deze conferentie. We verwelkomen voorstellen die zich toespitsen op zowel online als offline voorbeelden van media-activisme. Specifieke ervaringen van activisten kunnen wetenschappelijke reflectie stimuleren die het klassieke onderscheid overstijgt tussen expressivistische (ie burgerparticipatieve) en tegen-hegemonische (ie discursief en vormelijk gekant tegen mainstream) media. We verwelkomen getuigenissen en presentaties van activisten rond actuele en toekomstige projecten.

Academisch activisme, als meer specifieke vorm van activisme, vormt het derde thema van deze conferentie. Hoe kunnen we, als onderzoekers, betrokken zijn in activisme ? In welke mate kunnen we samenwerken met traditionele en/of alternatieve media ? Hoe kunnen we onze solidariteit met progressieve sociale bewegingen uiten en, belangrijker, hoe kunnen we ons door hen laten inspireren en als gevolg een wetenschappelijke bijdrage leveren aan hun campagnes of missie ? Kunnen onderzoekers deel uitmaken van deze ‘tegenmacht’ ? We verwelkomen in dit verband bijdragen over specifieke ervaringen die vervolgens tot innovatieve onderzoekspraktijken en het in vraag stellen van gevestigde methodologische praktijken kunnen leiden. In deze zin heeft de conferentie als doel te fungeren als schakel tussen media-activisme en academisch activisme : hoe kunnen we samenwerking tussen onderzoekers, activisten en mediaprofessionals stimuleren ? Hoe kan wetenschappelijk onderzoek met een breder maatschappelijk engagement gerechtvaardigd worden, en hoe kan de veronderstelling dat onderzoekers (evenals professionele journalisten) neutraal moeten zijn, worden overwonnen ?

Wanneer we kijken naar de Arabische Lente, de Occupy Wall Street protestbeweging, de Indignados of 15M-beweging, de anti-TTIP protesten of, meer recent, de wereldwijde klimaatmarsen, en de rol die sociale mediaplatformen Facebook en Twitter hierin speelden, dan lijkt het alsof sociale media vaak aan de kern liggen van deze hedendaagse tegen-hegemonische communicatiestrategieën in de vorm van digitaal media-activisme. Dit vormt het vierde thema van deze conferentie. Het is duidelijk dat het niet altijd dezelfde activisten zijn die sociale media inzetten : extreemrechtse politieke ‘trolling’ lijkt bijvoorbeeld in online omgevingen een perfecte ruimte te hebben gevonden om de professionele politiek te ondermijnen en zo de politieke agenda te beïnvloeden gericht op intolerantie en verspreiding van haat. Dit roept de volgende vragen op : dragen sociale media effectief bij aan de vormgeving van sociale bewegingen en het veranderen van politieke machtsonevenwichten ? Wordt de politiek-economische context van sociale media voldoende kritisch belicht en ontleed wanneer deze worden ingezet ? We verwelkomen de getuigenissen, ervaringen en expertise van zowel mediaprofessionals als -onderzoekers omtrent de effecten van sociale mediaplatformen, hun interfaces en algoritmische werking, met als doel kennis te generen over hoe deze online diensten in te zetten of zich ervan te distantiëren. Tot slot, onderzoek en debat vandaag focussen zich hoofdzakelijk op vormen van online communicatie. Daarom verwelkomen we ten laatste ook bijdragen die reflecteren over de plaats voor offline communicatie, activisme en mediavormen. Hoe kunnen alternatieve media geconcipieerd en gerealiseerd worden zonder het gebruik van sociale media, het internet of digitale technologieën ? Hebben face-to-face discussies of de ouderwetse brochure hun nut volledig verloren ?

Organisatiecomité

Het programmacomité bestaat uit Amarante Cornejo Hernandez (Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica), David Domingo (Université libre de Bruxelles), Pieter Maeseele (Universiteit Antwerpen), Dimitra Milioni (Cyprus University), Ana Lucia Nunes de Sousa (Federal University of Rio de Janeiro), Robin Van Leeckwyck (Université Saint-Louis – Bruxelles) en Pantelis Vatikiotis (Kadir Has University).

Het lokale organisatiecomité bestaat uit Roel Coesemans (Vrije Universiteit Brussel), David Domingo (Université libre de Bruxelles), Stijn Joye (Universiteit Gent), Florence Le Cam (Université libre de Bruxelles), Pieter Maeseele (Universiteit Antwerpen), Steve Paulussen (Universiteit Antwerpen), Maud Peeters (Universiteit Antwerpen), Ike Picone (Vrije Universiteit Brussel), Robin Van Leeckwyck (Université libre de Bruxelles/Universiteit Antwerpen) en Victor Wiard (Université libre de Bruxelles ; Université Saint-Louis – Bruxelles).

Met de steun van FWO, FNRS, ReSIC-ULB en Department of Communication Studies – UAntwerpen.